Đào tạo Seo Seva chia sẻ Đột phá hiệu quả SEO

Hầu hết tất cả các SEOer khi mới bắt đầu làm SEO đều đang phạm phải ít nhất 3 sai lầm. Những sai lầm này đang làm chậm bước bạn tiến đến đỉnh vinh quang trong SEO. Chỉ khi bạn có thể loại bỏ những cản trở này, thì bạn mới có thể đột phá hiệu quả SEO.

Hãy cùng nhau đi vào tìm hiểu 7 sai lầm sau đây, tương đương với 7 bước cần thiết để bạn có thể thúc đẩy hiệu quả SEO.

Đào tạo Seo Seva

1 – Tập trung sức mạnh trên site

Nếu bạn chưa từng nghe qua thuật ngữ Link Juice, thì có lẽ đây sẽ là lúc bạn cần tìm hiểu về nó. Đây là một loại lý thuyết cho rằng mỗi page trên website đều có một giá trị sức mạnh nhất định. Và sức mạnh này sẽ bị phân tán theo các liên kết có trên trang.

Và khi bạn có liên kết trực tiếp từ trang chủ đến một trang bài viết, điều đó có nghĩa là link juice đang được chảy trực tiếp từ trang chủ về trang bài viết này. Nếu bài viết này là một trang dịch vụ quan trọng, thì bạn sẽ nhận được một hiệu quả SEO và kinh doanh ngay lập tức.

Và ngược lại, việc phân tán sức mạnh cho những trang không quan trọng sẽ khiến bạn lãng phí tài nguyên website, và sức mạnh của website không thể tập trung thành một.

Do đó, chiến lược của Đào tạo Seo Seva rút ra đó chính là tập trung sức mạnh của website cho những vị trí quan trọng nhất cần SEO. Đây cũng chính là chiến lược điều hướng link nội bộ trên trang đã được VietMoz nhắc đến rất nhiều trong những năm qua