Category: TIN TỨC

Tự làm trụ bóng chuyền

Tự làm trụ bóng chuyền

Tự làm trụ bóng chuyền là lựa chọn của rất nhiều người yêu thích môn thể thao bóng chuyền nhưng không có đủ điều kiện  tài chính để mua tru bóng chuyền làm sẵn. Nhưng …
Bàn bóng bàn bê tông

Bàn bóng bàn bê tông

Bóng bàn (thường được gọi là Ping Pong ở Mỹ), chủ yếu là một môn thể thao trong nhà, nhưng đây là một môn thể thao rất linh hoạt đến nỗi nó có thể được …