Category: TIN TỨC

Đào tạo Seo Seva

Chương 3: HTML

HTML là ngôn ngữ nền tảng tạo dựng lên một website vì vậy không có gì lại khi các máy tìm kiếm căn cứ vào code HTML để đánh giá và xếp hạng trang web …
Đào tạo Seo Seva

Chương 4: Cấu trúc website

Yếu tố chính cuối cùng thuộc nhóm “Các nguyên tố Onpage” trong “Bảng tuần hoàn các nguyên tố SEO” chính là cấu trúc website. Một trang Web có cấu trúc tốt hơn sẽ có thứ …